Blog Image

Rockplock

Spontana betraktelser

Ett forum för fria tankar kring rockens energier och bidrag till det existentiella kvaliteterna.

Vinnaren är utsedd! Nu är det klart. Nu vet vi! Men inte ni!

Uncategorised Posted on %PM, September 04 2019 19:22:12
Det stora Tectylpriset 2018 delas ut till Roger Scwalbe (3:a fr v) av Tectylmedlemmarna Hasse Burvall, Dan Fagerlund och Sten Skiöld. Foto : STAFFAN CLAESSON 20181218

Som alla vet är det övergripande kriteriet för att ur Tectylakademiens fullständige sekreterares händer få motta Stora Tectylpriset följande:

“För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året”

Vi kan nu med glädje meddela att det nu är klart vem som i år föräras Det stora Tectylpriset. Till slut var akademiledamöterna i stort sett överens. Endast den något kinkige basisten var något disparat och framhöll ett för övriga ledamöter otänkbart alternativ. Vana, som ledamöterna är, vid att inte ta någon större notis där om, gick man vidare och tog beslutet.

Diskussioner svallade sedan högt om huruvida man borde meddela den kulturella omvärlden att ett beslut äntligen var taget genom att släppa ut ljusgrå rök genom skorstenen. Något senare, när den heta debatten klingat av en smula, konstaterades att vi till att börja med inte hade något att bränna (förutom möjligen trumslagar-Hasses bunt med noter – som han i alla fall aldrig tittar i), för det andra fanns ingen lämplig eldstad eller skorsten i akademisalen, sist men inte minst drog man sig till minnes att detta skulle vara helt i strid med Tectyls mycket strikta miljöregler.

Således eklaterades att valet var gjort genom att akademiledamöterna åkte några varv runt stan i bandets famösa turnébuss. Den tre ton tunga och med en 5,6 liters V8 bestyckade Dodgebussen, helt utan hybrida tendenser, visade sig kunna ge ifrån sig rök som syntes vida omkring.

Nu väntar alla med spänning på om det kan hållas tätt ända fram till prisutdelningen på Katalin den 19 oktober.

Skall namnet på vinnaren läcka ut i förtid?

Finns det måhända en kulturprofil i Tectylnätverket som spelar under räcket?

Finns det risk för att någon av akademiledamöterna inte pallar trycket från attackerande kulturmurvlar?

Skvätter ledamöterna måhända detaljer till sina respektive – som i sin tur glappar till media?

Kan det vara så att den annars så hermetiskt täta och tillslutna Tectylkretsen nu börjat känna av inkontinentala tendenser – sin ljuva ungdom till trots?

Frågorna hopar sig! Spänningen stiger!

Endast den som håller sig levande och är på plats den nittonde oktober på Katalin får veta vem valet fallit på.

Tectylakademien kan dock redan nu lova att den blivande vinnaren är värdigare än värdig.

På bilden ser vi förra årets vinnare Roger SchwalbeVem vinner stora Tectylpriset 2019?

Uncategorised Posted on %PM, September 03 2019 19:46:34

Prisutdelning sker vid Tectyls konsert på Katalin 19 oktober!

Tectylakademien arbetar nu frenetiskt, under synnerlig och sedvanlig diskretion. Uppsalas kulturliv och kulturaktörer skärskådas, granskas intensivt och kategoriseras.
Förslag till nomineringar bollas upp, diskuteras, manglas, vänds och vrids. Ledamöterna, med sin djupa kännedom om Uppsala i allmänhet och stadens kulturliv i synnerhet, hänger sig åt att tillsammans till slut få fram den mest förtjänta pristagaren.

Som alla vet är det övergripande kriteriet för att ur Tectylakademiens fullständige sekreterares händer få motta Stora Tectylpriset följande:
“För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året”

Således får ingenting lämnas åt slumpen. Tectylakademiens val kommer att nagelfaras av media och lokala kulturvetare. 
– Det är av största vikt att valet är genomtänkt, väl grundat och underbyggt med hårda fakta samt genomgripande utredning och analys, understryker den fullständige sekreteraren med emfas.

Givetvis spekuleras det nu vilt i media och ibland den illustra skara som tillhör den Uppsaliensiska kultursocieteten.
Den nittonde oktober faller täckelsen och världen får äntligen veta vem vinnaren är. 
Priset delas då ut, under sedvanligt högtidliga former, på Katalins stora scen.

Var med och upplev spänningen, på plats!

Å Tectylakademiens vägnar

Fullständige sekreteraren

P.S. Som alla andra vedertagna och etablerade priser inom kultursfären har förstås Stora Tectylpriset en spännande historia. Följ denna länk och läs om förra årets välförtjänta pristagare: 
http://tectylrock.se/stora%20tectylpriset.html

Det stora Tectylpriset 2018 delas ut till Roger Scwalbe (3:a fr v) av Tectylmedlemmarna Hasse Burvall, Dan Fagerlund och Sten Skiöld. Foto : STAFFAN CLAESSON 20181218


Underliga artist- och bandnamn!

Rockfilosoferande Posted on %PM, July 30 2019 13:42:28

Många tyckare anser att Tectyl är ett besynnerligt bandnamn. Vi vill dock framhålla att ”Så snart som möjligt” är snäppet underligare.

Apropå A S A P, så bör dessutom påpekas att Tectylstjärnornas goda uppfostran förbjuder dem att rapa offentligt. Vi ägnar oss istället åt de sköna konsterna, med stil, finess och förfining.Jakten på metallrockens rötter

Rockfilosoferande Posted on %AM, July 20 2019 09:46:34

Tectyls värderingsman (i fjollträsk och andra mer anglosaxiska delar världen: CCVSEO , d v s, Corporate Cultural Valueground Sustainability Executive Officer) och tillika sträng sångare och solskenssolist, har sedan en tid systematiskt sökt den tunga, metalliska rockens rötter och ursprung.

Måhända sker på denna bild ett genombrott i letandet. På bilden, tagen invid platsen där miljontals ton järn skeppas ut över världen, året runt, ser vi den oförställda glädjen hos sökaren.

Ett säkert tecken på det ferroeuforiska och magnetitiska tillståndet är att han greppar sin HVG ( Hållbar Virtuell Gitarr) och river av ett hejdundrande solo, som ekar långt ut över Ofotsfjorden.

HVG:n består till 100% av förnybar och ren luft. Materialet HVG:n tillverkas av gör att den är mycket praktisk att rodda, behöver inte ideliga strängbyten och förbrukar ingen elektricitet.

Motsvarande instrumentutvecklingsarbete pågår även för trumslageriet och bassektionen inom Tectyl. Envisa rykten gör bland annat gällande att en naturgasdriven bas är nära att presenteras.Snart stundar den kulturella natten

Rockfilosoferande Posted on %PM, July 02 2019 20:10:55

Då är det klart att Tectyl denna gång förgyller och förskönar scenen på Sankt Eriks torg på aftonen den 14:e september, 19.45-20.15. Snacka om historisk mark! Här sägs ju ett annat helgon lämnat det jordiska några år tidigare än Tectyl bildades, nämligen nådens år 1160. Mannen i fråga var Erik Jedvardsson – senare mer känd som just Sankt Erik. Precis som helgonen i fantombandet Tectyl hade Erik förmågan att skapa mirakel var än han befann sig. Till skillnad från Tectyls sankta gossar skedde detta dock först efter att han nesligen dräpts av en illvillig dansk nidingsdådare.

Således är det åter dags för den årliga kulturnatten i Uppsala. En begivenhet som Tectyl välvilligt befruktat pro bono vid en otal tillfällen. De två senaste gångerna fyllde herrorkestern sal B i konserthuset med råge.
Nu är det dags att sprida våra tolkningar av kontemporära rockklassiker utomhus.
Fördelen med Sankt Eriks torg är bland annat att fler musiktörstande får plats. I sal B fanns det ynka 450 sittplatser. Många missunnades därmed den starka upplevelsen av att se Tectyl ta sig och tolka talangfulla kollegors alster i verkliga livet.

I sanning en levande musik, utan minsta spår av artificiella tillsatser. En varaktig och hållbar form av underhållning för dem av massorna som förstår sig på god musik.

Dessutom kan Tectyl garantera att det avtryck de gör på klimatet är i det närmaste obefintligt. Den enda eventuella emissionen av växthusgaser bandet gör sig skyldig till kommer från bandets basist, som då och då är tenderar att vara en smula väderspänd.
Givetvis håller Tectyls miljöavdelning kontroll även på detta och är noggrann med att kompensera för vad än miljöskadliga gaser som läcker ut från nämnda bandmedlem.

Väl mött således den fjortonde september 19.45 på Sankt Eriks torg.

Tectyl kommer att vara redo. Som alltid.Tectyl var på vippen att ställa upp i EU-valet

Rockfilosoferande Posted on %PM, May 30 2019 19:57:27

Tectyl var på vippen att ställa upp i EU-valet. Detta på grund av alla de påtryckningar gruppens musikorakel blivit föremål för. Det var inte bara fansarna, det vill säga de mest hängivna beundrarna; nej, även andra kategorier av kloka och omdömesgilla människor ansåg högljutt att europaparlamentet skulle vinna oerhört av att berikas med fyra skarpa Tectylhjärnor – fyllda av förstånd, visdom, kunskaper och snille.

Det som fick oss att avstå, trots att vi säkerligen hade fått fyra platser i parlamentet, var vår sedvanliga ödmjukhet och vilja att verka utan att höras. Även om vi med all säkerhet hade bidragit till Europas utveckling och världsfreden så fortsätter vi att fokusera på de sköna konsterna. Vi fortsätter att lyckliggöra musikälskare. Vi fortsätter att leverera skönhetsupplevelser till estetiskt svältfödda. Vi går vidare på vägen mot en rockmusik bortom förnuftets horisont. Vi bryter ny mark i musikaliska omgivningar ingen annan varit före oss. Något av musikkonstens svar på artonhundratalets upptäcktsresanden. Rocksfärens Nordenskjöld, Nansen, Hedin eller Scott.

Med alla de oräkneliga kvaliteter och idel genomkorrekta värderingar Tectyl står för hade vi annars givetvis varit en kraft Bryssel så väl behöver.

Ett så rysligt bryssligt band har nog världen aldrig förr skådat.

Tectyls politiska sekreterare och tillika språkrör vill dock flika in att dörren till EU-parlamentet inte är stängd för evigt. Nya val kommer och nästa gång kanske Europa kan omfamna fyra nya och tongivande ledamöter.Tectyl säljer ut Katalin!

Rockfilosoferande Posted on %PM, November 25 2018 18:23:26

Vi måste kanske ändå erkänna att stjärnorna i Tectyl blev något förvånade när biljetterna till spelningen, tillsammans med 60s tribute, drog fullt hus – och mer där till. Det blev helt enkelt utsålt. Biljetterna tog slut.
Känslan att kliva upp på scenen, 24 november 2018, och titta ut över ett hav av glada människor är svår att beskriva. Lokalen, som rymmer drygt fyra hundra personer, var knökfull. Stämningen på topp och dansen – nedanför scenen – var vild och vacker.

Spelningen gick kanon och gensvaret alldeles lysande. Det hela avslutades med några låtar tillsammans med rockrävarna i 60s tribute. Svettiga och trötta, men mycket nöjda, klev Tectylerna av scenen fram mot småtimmarna.

En liten extra krydda, eller vad man nu skall kalla det, var att Mikael Rickfors – som skulle lira samma kväll på Interpool – ställde in spelningen på grund av klen biljettförsäljning.Skakande skandalbild på Tectyls stjärnor i logen

Rockfilosoferande Posted on %PM, July 02 2018 22:13:20

Vågorna går höga och blodet är hett i de asociala medierna. Ja, till och
med i de mer sociala dito. Det mörka nätet svämmar över av etterdrypande
emotioner. Många ondgör sig å det grövsta över vad som utspelade sig på
Skogsvallens folkets park för bara några dagar sedan. Bilder har slipprat ut,
via okända källor, på vad som skedde i logen, bakom den legendariska scenen. De
är dessa i allmänhet och den bild i denna artikel i synnerhet som piskat upp
indignationen i de breda folklagren. Vid tillfället var de förhärdade och
vackert åldrade rocklegenderna i sällskap med kollegor i något lägre ålder.
Närmare bestämt mellan fyrtionio och trettiotvå år yngre. De något yngre var
inga mindre än Blixterz; ett redan etablerat band trots medlemmarnas ringa
ålder.

Vad var det då som skapade folkstormen? Titta på bilden så förstår ni!

Utan minsta tecken på skam i kropparna utsätter Tectylisterna de unga
musikanterna för en orgie. En orgie i droger. Något som tyvärr rockbranschen
varit känt för och som satt sina omisskänliga spår även hos de i övrigt
välbehållna ikonerna.

På bordet i den väl tilltagna logen ser man hur det dignar av lockande
farligheter. Hur skall väl en ungdom kunna stå emot, när de dessutom ser hur de
tämligen ouppnåeliga idolerna oblygt tar del av härligheterna.

Sockerstinna läskedrycker, som till exempel kokad kola. Fullkomligt
förödande för tänderna. Sötspäckad Fanta, denna djävulskt lömska dryck.
Saltstänkt mineralvatten, så kallade Lokabomber. Livsfarligt och
beroendeframkallande. Och, helt utan några försök att dölja vilka
oegentligheter som försegick, en väl tilltagen termos till brädden fylld av i
stort sett oblandat koffein.

Som om inte detta vore nog sägs det att utanför bilden fanns smör- och
kolhydratdrypande polarbrödsmackor med ost och – tro det eller ej- skinkskivor.

Tectyl försvarar sig med att även de unga, som ger sig in i denna hårda
bransch, måste lära sig den hårda vägen.

– Det hjälper inte med moralpredikningar. Vissa saker måste man gå
igenom på egen hand, avslutar den av långvarigt Fantamissbruk svårt märkta Tectylbasisten
med.

De övriga i fantombandet nickar allvarligt och instämmande.« PreviousNext »