Det stora Tectylpriset 2018 delas ut till Roger Scwalbe (3:a fr v) av Tectylmedlemmarna Hasse Burvall, Dan Fagerlund och Sten Skiöld. Foto : STAFFAN CLAESSON 20181218

Som alla vet är det övergripande kriteriet för att ur Tectylakademiens fullständige sekreterares händer få motta Stora Tectylpriset följande:

“För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året”

Vi kan nu med glädje meddela att det nu är klart vem som i år föräras Det stora Tectylpriset. Till slut var akademiledamöterna i stort sett överens. Endast den något kinkige basisten var något disparat och framhöll ett för övriga ledamöter otänkbart alternativ. Vana, som ledamöterna är, vid att inte ta någon större notis där om, gick man vidare och tog beslutet.

Diskussioner svallade sedan högt om huruvida man borde meddela den kulturella omvärlden att ett beslut äntligen var taget genom att släppa ut ljusgrå rök genom skorstenen. Något senare, när den heta debatten klingat av en smula, konstaterades att vi till att börja med inte hade något att bränna (förutom möjligen trumslagar-Hasses bunt med noter – som han i alla fall aldrig tittar i), för det andra fanns ingen lämplig eldstad eller skorsten i akademisalen, sist men inte minst drog man sig till minnes att detta skulle vara helt i strid med Tectyls mycket strikta miljöregler.

Således eklaterades att valet var gjort genom att akademiledamöterna åkte några varv runt stan i bandets famösa turnébuss. Den tre ton tunga och med en 5,6 liters V8 bestyckade Dodgebussen, helt utan hybrida tendenser, visade sig kunna ge ifrån sig rök som syntes vida omkring.

Nu väntar alla med spänning på om det kan hållas tätt ända fram till prisutdelningen på Katalin den 19 oktober.

Skall namnet på vinnaren läcka ut i förtid?

Finns det måhända en kulturprofil i Tectylnätverket som spelar under räcket?

Finns det risk för att någon av akademiledamöterna inte pallar trycket från attackerande kulturmurvlar?

Skvätter ledamöterna måhända detaljer till sina respektive – som i sin tur glappar till media?

Kan det vara så att den annars så hermetiskt täta och tillslutna Tectylkretsen nu börjat känna av inkontinentala tendenser – sin ljuva ungdom till trots?

Frågorna hopar sig! Spänningen stiger!

Endast den som håller sig levande och är på plats den nittonde oktober på Katalin får veta vem valet fallit på.

Tectylakademien kan dock redan nu lova att den blivande vinnaren är värdigare än värdig.

På bilden ser vi förra årets vinnare Roger Schwalbe