Prisutdelning sker vid Tectyls konsert på Katalin 19 oktober!

Tectylakademien arbetar nu frenetiskt, under synnerlig och sedvanlig diskretion. Uppsalas kulturliv och kulturaktörer skärskådas, granskas intensivt och kategoriseras.
Förslag till nomineringar bollas upp, diskuteras, manglas, vänds och vrids. Ledamöterna, med sin djupa kännedom om Uppsala i allmänhet och stadens kulturliv i synnerhet, hänger sig åt att tillsammans till slut få fram den mest förtjänta pristagaren.

Som alla vet är det övergripande kriteriet för att ur Tectylakademiens fullständige sekreterares händer få motta Stora Tectylpriset följande:
“För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året”

Således får ingenting lämnas åt slumpen. Tectylakademiens val kommer att nagelfaras av media och lokala kulturvetare. 
– Det är av största vikt att valet är genomtänkt, väl grundat och underbyggt med hårda fakta samt genomgripande utredning och analys, understryker den fullständige sekreteraren med emfas.

Givetvis spekuleras det nu vilt i media och ibland den illustra skara som tillhör den Uppsaliensiska kultursocieteten.
Den nittonde oktober faller täckelsen och världen får äntligen veta vem vinnaren är. 
Priset delas då ut, under sedvanligt högtidliga former, på Katalins stora scen.

Var med och upplev spänningen, på plats!

Å Tectylakademiens vägnar

Fullständige sekreteraren

P.S. Som alla andra vedertagna och etablerade priser inom kultursfären har förstås Stora Tectylpriset en spännande historia. Följ denna länk och läs om förra årets välförtjänta pristagare: 
http://tectylrock.se/stora%20tectylpriset.html

Det stora Tectylpriset 2018 delas ut till Roger Scwalbe (3:a fr v) av Tectylmedlemmarna Hasse Burvall, Dan Fagerlund och Sten Skiöld. Foto : STAFFAN CLAESSON 20181218