Tectyls värderingsman (i fjollträsk och andra mer anglosaxiska delar världen: CCVSEO , d v s, Corporate Cultural Valueground Sustainability Executive Officer) och tillika sträng sångare och solskenssolist, har sedan en tid systematiskt sökt den tunga, metalliska rockens rötter och ursprung.

Måhända sker på denna bild ett genombrott i letandet. På bilden, tagen invid platsen där miljontals ton järn skeppas ut över världen, året runt, ser vi den oförställda glädjen hos sökaren.

Ett säkert tecken på det ferroeuforiska och magnetitiska tillståndet är att han greppar sin HVG ( Hållbar Virtuell Gitarr) och river av ett hejdundrande solo, som ekar långt ut över Ofotsfjorden.

HVG:n består till 100% av förnybar och ren luft. Materialet HVG:n tillverkas av gör att den är mycket praktisk att rodda, behöver inte ideliga strängbyten och förbrukar ingen elektricitet.

Motsvarande instrumentutvecklingsarbete pågår även för trumslageriet och bassektionen inom Tectyl. Envisa rykten gör bland annat gällande att en naturgasdriven bas är nära att presenteras.