Tectyls basist, ibland kallad den evige konfirmanden,
kliver ut ur garderoben och blottar sina ideal och förebilder. Förutom Gullan
Bornemark och Paul Paljett som synes således även Rolandz. Vid närmare eftertanke är ju likheten mellan Dan “Gullan” Fagerlund och Roland slående. Inte konstigt då att basspelet klingar dansbandligt även under några av Tectyls tyngre rockrökare.