Tectyl satsar ännu hårdare på hållbar mångfaldighet

Det samvetsgranna pop- och rockbandet har väl i och för sig alltid haft ett rykte som en god samhällsmedlem och stöttare av det braiga för så många som möjligt. Och vad gäller mångfald så ligger bandet redan längst framme på den något kletiga framtidseggen. Brokigare skara, och bråkigare med -skulle vissa vilja påskina, är nog svår att uppbåda. I bandet finns minst femtio nyanser av grått, medlemmar som uppnått geriatriska åldrar och andra vars ungdomliga lyster bländar ljusteknikerna, frisyrer som får lättskött av framstå som en överdrift, idiom från stora delar av den kända världen (inklusive Hudiksvall och Storvreta) samt i övrigt härkomster som ger emfas åt spräckligheten hos den samling idoler som utgör pojkbandet.

Vad gäller könsfördelningen så pågår ständigt en diskussion om hur de olika stjärnorna skall kategoriseras. Det senaste ställningstagandet, av gruppens genderkommitté, var att hälften skall hänföras till hen och resten till en ännu ej bestämd tillhörighet, neutrum eller reale ej uteslutet. Femtio femtio med andra ord. Jämnt så att det förslår.

Trots dessa faktum finns det mindre nogräknade murvlar, från den uringula pressen, som hävdat och fortsätter hävda, utan någon rim och reson, att bandet mest ser till sitt eget bästa. Pyttsan!

Som om inte alla dessa tillskott till samhällets fortskridande vore nog har nu bandets CSR*-strateg lagt i ytterligare en växel. Det kokar nu av wörksjåpande och bikupande på Tectyls aktivitetsbaserade huvudkontor.

Vad hållbarhetsarbetet beträffar kommer vi framdeles framhålla vår trummis. Hasse Burvall är, trots idogt brukande av hans talanger sedan 1963, fortfarande bruklig och duglig. Basisten, som nu tenderar att växa i färdriktningen, är fortfarande hållbar – även det krävs allt större famnar för att hålla runt hela hen.

“Målsättningsvisionen är att alla våra rockmedarbetare skall vara alerta och gångbara fram till åttioårsåldern.” säger bandets talangförvaltare. Denna målsättning kan dock komma att revideras om det skulle vara så att kollegorna i Rolling Stones fortfarande turnerar på 2030-talet. Efter att bästföredatum passerats skall samtliga medlemmar på ett värdigt sätt säljas i delar till fansen, eller återanvändas som organdonatorer och eller inom forskningen.

Fortsätt att följa Tectyl!

En modern ickepatriarkal och framtidssäkrad henorkester i tiden.

CSR= Chimär Samhällelig Rättrådighet