med häpnad.

Sistlidna söndag var det då dags för Tectyl att träda in i
guds hus. Guds hus i Skuttunge, närmare bestämt. Väl förberedda var de. Iklädda
svarta gabardinbyxor med pressveck och nystrukna oklanderliga vita banlonskjortor.
Stiliga gossar, i sanning. Vilket med all önskvärd tydlighet torde framkomma av
bifogade fotografi. Nog kan det vara svårt att tro att dessa predikantliknande
förtroendeingjutande män i staten till vardags är härjande mayhemrockare.

Många i den månghövdade och för bandet vidkommande ovanligt
sobra publiken imponerades icke blott av Tectylarnas instrumentala insatser
utan även över med vilken ståndaktighet man avstod från det läskande
nattvardsvinet som prästen bjöd på. För att inte tala om de delikata, knapriga,
fiberrika om än något bleksiktiga kakorna som serverades till vinet.

Detta visar hur styvt bandet lever i enlighet med sin
akohol- och drogpolicy. I denna framgår klart att “intag av alkohol eller
andra hallucinatoriska droger inte får ske på söndagar, i de fall man befinner
sig i en kyrka eller därmed jämförbar lokal”.

Saknas på bilden gör Tomas Bernström, ety han hade en i
dubbel bemärkelse körig eftermiddag. Som ett ankare i kyrkokörens mer otäcka
och basala sektion höll han sig huvudsakligen vokal under mässan. I det
extranummer som publiken bjöds på spände dock även han på sig gura och
gospelade loss.

Allt som allt blev det en lyckad tillställning och samspelet
mellan rockbandet och den oförskämt talangfulla kyrkokören med dess
karismatiska ledarinna fungerade finfint.

Mersmak var ordet sa Bull

P.S. Tectyl kommer på lördag framföra Purple Rain vid sin
spelning i Stockholm. Avsikten är att dedikera den till saligen hädangångne
Prince. Även om han inte skrev låten så är hans version klassisk och oslagbar.
D.S.