Konfliktvarsel inom Tectyl!!

Den under stundom något omdömessvage fantomgitarristen och sångaren inom bandet skickade här för leden ett budskap till kollegorna i orkestern som i korthet lyder; “Hur får man en gitarr att låta bra? Svar: sälj den och köp en komplett uppsättning trummor istället.” Innan man visste ordet av hade denna brandfackla startat en hätsk växling av kommentarer emellan mottagarna. I korthet gick dessa ut på att var och en framhävde sina respektive instrument och talade i förklenande ordalag om de övrigas. Tonen blev snabbt synnerligen infekterad. En konlikt var uppenbarligen under uppkomst. Branschfolk med goda försänkningar och insikt blev genast oroliga för vart detta kunde leda. Skulle detta kunna få till följd att en av århundradets mest optimala kombinationer av musikanter och konstnärer plötsligt skulle upplösas? Kunde denna till synes oförargliga text starta en orkesterfision vars kulturella följder var svåra att överblicka? Upphovsmannen, det vill säga avsändaren av gnisttexten som fick bandet att ta fyr, drog sig till minnes några av de visdomar han förvärvat under sina år som beteendevetare och personalspecialist. Resultatet av detta blev att han nu uppmanat samtliga inblandade divor i bandet att skriva under på att baletten är det viktigaste instrumentet, men att alla övrigas har ett visst existensberättigande för ljudbildens skull. Vidare att alla är lika mycket värda och att olika är bra, annars blir allt lika. Som ett sätt att riktigt knyta ihop konfliktlösningssäcken skall bandet dessutom inleda nästkommande repetition med att samstämmigt (flerstämmigt leder bara till ytterligare schismer) sjunga We shall over come. De äro tusenden som håller alla till buds stående tummar för att harmoni åter skall infinna sig bland de hetlevrade ynglingarna. Det ooumkullrunkeliga faktum att orkestern saknar egen balett får i sammanhanget betraktas som en ren futil teknikalitet. Frånvaron av en sådan bör lätt kunna avhjälpas med hjälp av de extra resurser som nu står till buds för att skapa sysselsättning för ensamkommande unga män från tredje världen.