Vi gamla rockrävar i bandet grunnade under en tid hur tillskottet Tomas Bernström förvärvat sin genuina rockighet. Nu står det klart för oss. Han har under flera årtionden präglats av miljön han lever i. Han har levt och överlevt mitt i Skuttunges schavigaste, syndfulla hamnkvarter. En hård, hänsynslös och härdande del av världen. Klarar man Skuttungedjungelns hårda lagar rustas man samtidigt för rockens inferno. Med sig får man bluesens bottenlösa saknad, utanförskapets stålhårda ton av insikt, den yttersta gränsens disharmoni.
Skuttunge är myllan i vilken berget, rocken, gror.